Kategorier
Hälsa

Hälsokontroll i Uppsala för en friskare personal

Förebyggande hälsoarbete i kombination med regelbunden hälsokontroll i Uppsala är viktiga pusselbitar för en välmående personal. En bra arbetsgivare bryr sig om sina medarbetare.

Att ha en personal som mår bra både psykiskt och fysiskt är viktigt för att verksamheten ska fungera. Kanske är detta mer relevant än någonsin i dagens arbetsliv där vi kombinerar arbete på distans med att vara fysiskt på plats på kontoret. Att vara en arbetsgivare som bryr sig innebär till exempel att medarbetarna erbjuds tillgång till företagshälsovård. Teckna ett avtal med ett företag i Uppsalatrakten som har ett helhetstänk kring friskvård, arbete och privatliv. Ett företag som går till botten med att hitta working balance för varje individ och genom återkommande hälsokontroller sätter upp en handlingsplan för samtliga medarbetare.

Hälsokontroller för ett hälsosamt företag

En hälsokontroll i Uppsala börjar vanligtvis med en kartläggning över den aktuella situationen. Man går igenom faktorer som kan ha en positiv eller negativ påverkan på den upplevda hälsan. Det kan till exempel vara något av följande:

  • Stress
  • Klimakterium
  • Alkohol
  • Kost
  • Träning
  • Tobak
  • Vikt
  • Sjukdomar

Utifrån kartläggningen tas en handlingsplan fram. Det kan till exempel handla om omläggning av kost eller motionsvanor. I vissa fall kan det röra sig om krishantering som kräver psykologstöd. Tidiga insatser kan i bästa fall leda till att man undviker en sjukskrivning. Att ta hand om sin personal och se till att medarbetarna mår bra både psykiskt och fysiskt är en investering som kommer att avspegla sig på hela företaget.